skip to Main Content

Cenová mapa pozemků online

Určení nebo odhad ceny pozemku není jednoduchý úkol, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Cenu každého konkrétního pozemku ovlivňuje spousta faktorů a proto neexistuje žádná cenová mapa pozemků online.
Cenu pozemku ovlivňují především tyto faktory:

  • lokalita
  • rozloha
  • možnosti využití
  • územní plán dané oblasti

UPOZORNĚNÍ – je rozdíl mezi tím, co je ke konkrétnímu pozemku uvedeno v katastru nemovitostí, a co v územním plánu. Územní plán je dokumentace, která má za úkol smysluplné uspořádání a využití dané oblasti. Přihlíží přitom na zájmy životního prostředí, hospodářství, obyvatel oblasti, potřeby nové výstavby a trvale udržitelný rozvoj.
Příklad:
V katastru nemovitostí může být pozemek evidován jako orná půda, ale pokud je v územním plánu uvedeno, že se na něm může stavět, je možné jej zakoupit i jako stavební pozemek. To se také výrazně promítne do jeho ceny.

Pokud potřebujete odhad pozemku neváhejte mě kontaktovat, stačí vyplnit formulář.

Back To Top