skip to Main Content

Slovnik

Stavební povolení

Plánujete stavbu nebo rozsáhlou rekonstrukci? Pak se neobejdete bez stavebního povolení, které vydává stavební úřad. Proces získání tohoto povolení se nazývá stavební řízení a zahrnuje splnění celé řady podmínek, které úřad posoudí, aby rozhodl, zda váš záměr schválí. Typy stavebních…

Read more

Ohlášení rekonstrukce bytu

Plánujete rekonstrukci bytu a nejste si jistí, jestli potřebujete ohlášení? Příslušnému stavebnímu úřadu musíte ohlásit rekonstrukci, pokud změní užívání celého bytu nebo jeho části. To platí pro zásahy do nosných konstrukcí, rozvodů nebo pokud by rekonstrukce mohla narušit práva dalších…

Read more

Rezervační záloha na nemovitost

Rezervační záloha na nemovitost, známá také jako rezervační poplatek či depozitum, je klíčovým krokem při koupi nemovitosti, kterým kupující stvrzuje svůj vážný zájem. Rezervační záloha obvykle představuje částku ve výši 3-5 % z kupní ceny nemovitosti. Je to platba, kterou…

Read more

Vývoj cen nemovitostí

Vývoj cen nemovitostí je klíčový statistický údaj pro každého, kdo má zájem o realitní trh. Tento údaj je odborně označován jako index cen nemovitostí a je vydáván Českým statistickým úřadem každé čtvrtletí. Vývoj cen nemovitostí je určován několika ekonomickými ukazateli,…

Read more

Obytná místnost

Obytná místnost je důležitou částí bytu, která slouží k trvalému bydlení a splňuje předepsané požadavky určené vyhláškou. Může se jednat o různé prostory, jako je obývací pokoj, jídelna či ložnice, které jsou určeny ke každodennímu užívání. Podstatným kritériem pro obytnou…

Read more

Přepis nemovitosti

Přepisem nemovitosti, také nazývaným převodem nemovitosti, se rozumí proces, při kterém se vlastník nemovitosti rozhodne převést její vlastnictví na jinou osobu. Tento úkon může být proveden několika způsoby. Převod nemovitosti může proběhnout prostřednictvím smlouvy, a to buď prodejem, darováním nebo…

Read more
Back To Top