skip to Main Content

Slovnik

Notářské poplatky dědictví 2023

Za vyřízení dědictví si notář nemůže říci jakoukoliv částku, odměna je pevně stanovená vyhláškou. Zásadním vlivem na cenu je hodnota převáděného majetku notářem. Příklad Například za řízení, kde se vypořádává majetek ve výši 500 tisíc korun, dostane notář 6 800,-…

Read more

Cena zahrady za m2

Cena zahrady za m2 nelze jednoduše určit. Vždy je potřeba vzít v potaz všechny faktory, které cenu zahrady ovlivňují. Je to především lokalita a dále využití pozemku. Využití pozemku znamená, jak je konkrétní pozemek vedený v územním plánu.  UPOZORNĚNÍ -…

Read more

Cenová mapa pozemků online

Určení nebo odhad ceny pozemku není jednoduchý úkol, jak by se na první pohled mohlo zdát.Cenu každého konkrétního pozemku ovlivňuje spousta faktorů a proto neexistuje žádná cenová mapa pozemků online.Cenu pozemku ovlivňují především tyto faktory: lokalita rozloha možnosti využití územní…

Read more
Back To Top