skip to Main Content

Přepis nemovitosti

Přepisem nemovitosti, také nazývaným převodem nemovitosti, se rozumí proces, při kterém se vlastník nemovitosti rozhodne převést její vlastnictví na jinou osobu. Tento úkon může být proveden několika způsoby. Převod nemovitosti může proběhnout prostřednictvím smlouvy, a to buď prodejem, darováním nebo…

Read more

Co je to darovací smlouva

Darovací smlouva je právní dokument, který slouží k převodu vlastnictví nemovitosti bez finančního vyrovnání. To znamená, že vlastník nemovitosti (dárce) převede svá vlastnická práva na jinou osobu bez nároku na finanční náhradu. Tato smlouva je často využívána při převodu majetku…

Read more

Co je to katastrální území

Katastrální území je základní územní jednotkou, na které je územně rozdělen katastr nemovitostí. Částečně kopíruje území obcí, ale může být i rozděleno na více částí, což je časté zejména u větších měst. Každé katastrální území má svůj vlastní číselný kód…

Read more

Co je to číslo parcely

Pokud jste někdy zkoumali nebo kupovali pozemek, určitě jste se setkali s termínem parcelní číslo nebo také číslo parcely. Ale co přesně to znamená? Parcelní číslo je základním údajem označujícím parcelu v rámci katastrálního území. Určitě víte, že každý pozemek…

Read more

Inspekce nemovitosti

Při koupi či prodeji nemovitosti je jedním z nejdůležitějších kroků inspekce nemovitosti. Co tato procedura obnáší a proč je tak zásadní pro úspěšný a férový obchod? Inspekce nemovitosti je důkladné zjištění a prověření celkového technického stavu a hodnoty domu či…

Read more

Co je to nebytový prostor

V současném realitním trhu hledají investoři stále nové příležitosti, které by jim zajistily stabilní výnosy a dlouhodobý růst. Jednou z těchto perspektivních oblastí je takzvaný "nebytový prostor". Co to vlastně tato termín znamená a proč by se mohl stát důležitou…

Read more
Back To Top