skip to Main Content

Co je to nulový dům

Nulový dům je označení pro budovy, které vykazují roční potřebu tepla do 15 kWh/m2, mají celkově nulovou energetickou bilanci a využívají výhradně obnovitelné zdroje energie. Legislativně není tento pojem přesně definován, ale obvykle se jedná o domy pasivní nebo ještě úspornější. Kromě technologií používaných u pasivních domů je nulová energetická bilance dosažena díky vlastní výrobě energie z obnovitelných zdrojů, často prostřednictvím solárních panelů.

V praxi se nulová spotřeba dosahuje optimalizací celkových energetických toků během roku. Během letních měsíců budova produkuje nadbytek elektřiny, který může dodat do sítě, což kompenzuje spotřebu energie v zimních měsících. S dostatečně velkým fotovoltaickým systémem je možné dosáhnout dokonce kladné bilance, kdy budova vytváří více energie, než spotřebuje, což se nazývá aktivní nebo plusový dům. Taková budova je v podstatě nulovým domem, který přebývající energii využívá k vlastnímu provozu.

Back To Top