skip to Main Content

Definice ploch | Podlahová, obytná, užitná a užitková

Užitná, užitková, obytná nebo podlahová plocha. Znamená každá něco jiného nebo jsou to jen rozdílná slova s tím stejným významem? V tomto článku najdete definice ploch a také to, která z nich by vás vlastně měla nejvíce zajímat, když hledáte bydlení.

Definice ploch
Definice ploch

Definice ploch

Už jste se určitě potkali s tím, že jste četli inzerát ke koupi či prodeji nemovitosti a byli jste z uvedených metrů čtverečních zmatení. V nadpisu inzerátu je jiný počet metrů než v popisku a tyto metry už vůbec nesouhlasí s půdorysem. Co tedy které číslo vyjadřuje? Do kterého je započítáván například také sklep či terasa a které jsou metry, na kterých byste mohli reálně bydlet? Faktem je, že si makléři nebo majitelé nemovitostí nemohou metry jen tak vymýšlet a počítat, jak se jim zachce. Všechny výše uvedené termíny jsou upraveny nějakou vyhláškou či vládním nařízením, definice ploch jsou tedy jasně stanovné.

Užitná plocha

Definici užitné plochy stanovuje nařízení Evropské komise ES č. 1503/2006. 

Užitná plocha jsou metry čtvereční užitné lochy budov, pro které bylo vydáno povolení. Tato plocha je měřena uvnitř vnějších stěn. Do užitné plochy se nepočítají:

  • konstrukční plochy (například podpěry, sloupy, komíny, šachty apod.)
  • funkční plochy pro pomocné využití (například plocha, na které je umístěna klimatizace, topení atd.)
  • průchozí prostory (například výtahy, eskalátory, schodišťové šachty apod.)

Do celkové užitné plochy jsou naopak zahrnuty plochy sloužící jakou ložnice, obývací pokoje, kuchyně, sklepy a společné prostory.

Definice užitné plochy může být lehce matoucí, zde je proto pár pomůcek, jak tento pojem lépe pochopit:

  • Pojem užitná plocha by se měl správně používat pouze u obytných budov, rodinných domů apod.
  • Užitná plocha by mělo být číslo, které je součtem místností měřených uvnitř vnějších stěn – tedy bez balkonů, teras, lodžií, chodeb, sklepů, koláren, kočárkáren atd. 
  • Celková užitná plocha je to samé číslo, ke kterému připočteme plochy sklepů, chodeb, koláren atd. Rozdíl mezi užitnou plochou a celkovou užitnou plochou je slovo celková. 
  • Pokud najdete termín užitná plocha použito v souvislosti s bytem, mělo by jít o součet místností měřeních uvnitř vnějších stěn bytu. Do čísla se nezapočítávají balkony, terasy, sklepy apod.

Podlahová plocha

Termín podlahová plocha upravuje nařízení vlády č. 366/2013. Podlahová plocha bytové jednotky je tvořena půdorysnou plochou všech místností jednotky a to včetně pluchy veškerých svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř jednotky (stěny, pilíře, sloupy, komíny apod.). Půdorysný plocha je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí, které ohraničují byt a to včetně povrchových úprav. Započítaná je také veškerá podlahová plocha překrytá zabudovanými předměty, jakou jsou například vestavěné skříně, vana, kuchyňská linka atd. 

Toto nařízení je narozdíl od užitné plochy jasné a srozumitlné. Jednoduše soušet veškerých ploch uvnitř bytu. 

Obytná plocha

Obytná plocha je stanovena vyhláškou č. 137/19998 Sb – obytná plocha je šoučtem všech obytných místností. Obytnou místností se rozumí části bytu, které splňují požadavky předepsané ve výše zmíněné vyhlášce, jsou určeny k trvalému bydlení a mají podlahovou plochu nejméně 8 m2 (především obývací pokoje, ložnice, kuchyně, jídelny apod.). Pokud by podlahovou plochu tvořila pouze jedna obytná místnost, její plocha musí být minimálně 16 m2. 

Zjednodušeně, obytnou plochu získáme po sečtení veškerých ploch místností. Většinou do tohoto součtu nebudou patřit koupelna, toaleta či spíž, pokud jejich plocha nepřesahuje 8 m2. Zároveň do této plochy nepočítáme sklepy, terasy apod. 

Užitková plocha

Termín užitková plocha vychází z již neplatné vyhlášky, která byla zrušena ke konci roku 2010. Správně by tedy už tento termín neměl být vůbec používán. 

Závěr

Co z definice ploch plyne pro vás, jako zájemce o koupi či pronájem nemovitosti? Prvně by vás měla zajímat plocha užitná, protože nejlépe vystihuje prostor, který budete moci reálně užívat. Tato plocha je také nejčastěji uváděna v inzercích. Jako druhou zkuste vždy zjistit plochu obytnou, protože ta naopak vystihuje prostor, na kterém budete trávit nejvíce času při bydlení.

Back To Top