skip to Main Content

Katastrální mapa

Katastrální mapa je detailní plán nebo plánek území, který podrobně zobrazuje nemovitosti a katastrální území, jež jsou evidovány v katastru nemovitostí. Na této mapě jsou všechny budovy zobrazeny jejich vnějšími obrysy a pozemky jsou vyznačeny podle jejich hranic a označeny parcelními čísly. Katastrální mapy mohou být vytvořeny buď v analogové podobě s dekadickým měřítkem nebo digitálně. Tyto mapy mají obvykle velké měřítko (do 1:5 000), což umožňuje detailní zobrazení daného území a všech jeho součástí. Jsou neocenitelným zdrojem informací pro vlastníky nemovitostí, developery, úřady a další subjekty, kteří potřebují přesné údaje o vlastnictví pozemků a jejich rozložení v dané lokalitě.

Back To Top