skip to Main Content

Kontrola a revize komínu: Kolik stojí a kdy je potřeba?

Na začátku topné sezóny je kontrola a revize komínu časté téma mezi majiteli domů. Správně udržovaný komín je otázkou nejen bezpečnosti, ale také jedním z předpokladů pro úspěch, pokud dům prodáváte. Přečtěte si, jaký je mezi kontrolou a revizí rozdíl, a jaké jsou zákonem stanovené lhůty pro obě tyto činnosti.

Kontrola a revize komínu

Kontrola a revize komínu, jaký je mezi nimi rozdíl?

Co je to revize?

Ze zákona vyplývá, že revize komína je spíše jednorázovou záležitostí, nutnou pouze ve specifických případech, jako například:

  • uvedení nového komína do provozu, po stavební úpravě stávajícího komína
  • při změně druhu využívaného paliva
  • před připojením nového zdroje do zatím nepoužívaného  komína
  • před výměnou kotle, kamen nebo jiného spotřebiče paliv
  • po pořáru nebo jiné závadě, jako jsou například viditelné trhliny

Pokud máte tedy u již fungujícího komína provedenou revizi a netýká se vás žádná z výše uvedený situací, měla by pro váš komín být dostačující kontrola a čistění ve stanovených lhůtách.

Kolik revize komína stojí?

Revizi komínu provádí specializovaný kominík a za úkon si účtuje částku v rozmezí 1 až 3 tisíc korun. Cena se odvíjí od lokality a také druhu komína.

Co je to kontrola?

Během kontroly kominík ověřuje, jestli je technický stav spalinové cesty v pořádku a v souladu s bezpečnostními požadavky. Součástí kontroly je také ověření, že se nikde v blízkosti komína nenacházejí žádné hořlavé materiály. 

Jaké jsou zákonné lhůty pro čistění a kontrolu komína?

Lhůta pro kontrolu a čistění komína se liší v závislosti na používaném palivu, výkonu připojeného spotřebiče a také na tom, jestli je komín využíván pouze sezónně nebo celoročně. Minimální lhůta pro čištění i kontrolu je jednou za rok. V tabulce níže najdete, jak často musíte čistit a kontrolovat právě váš komín.

Zdroj: Nový prováděcí předpis – vyhláška 34/2016 Sb. je v platnosti!, www.skcr.cz

Kolik kontrola a čištění komína stojí?

Čištění a kontrola komína se zpravidla provádějí zároveň. Kominík nejprvě komín vyčistí za cca 200 až 400 Kč a následně provede kontrolu, že kterou si účtuje 300 až 1000 Kč. Cena se opět odvíjí jak od lokaliky, ve které žijete, tak i od typu komína. 

Rizika spojená se zanedbáním kontrol a revizí

Rizik spojených se zanedbáním kontroly nebo dokonce revize je několik. V prvé řadě vám při nedodržení lhůt hrozí pokuta. V případě požáru vám také pojišťovna neuhradí žádné škody, pokud zjistí, že nebyl komín řádně kontrolován. Co je ale nejdůležitější, je vaše zdraví a bezpečnost. Nečištěné a uspané spalinové cesty mohou vést až k otrávení oxidem uhelnatým. Proto je vždy dobré kontrolu provádět před začátkem topné sezóny. Je dobré počítat s tím, že kominíci mají v tomto období plné ruce práce. Objednejte si proto jeho služby dostatečně předem. Zároveň, pokud se chystáte na prodej nemovitosti, mějte vždy doklady od provedených kontrol uložené – zájemci je mohou chtít vidět.

Back To Top