skip to Main Content

Může pronajímatel zakázat nájemníkovi kouření v bytě?

Kouření uvnitř pronajatého bytu je velmi citlivým tématem horlivě probíraným jak mezi pronajímateli, tak mezi nájemníky – kuřáky. V následujícím článku se blíže podíváme na to, jestli může majitel zakázat nájemci v bytě kouřit a jaká jsou práva a povinnosti nájemníků, kteří v pronajaté nemovitosti kouří.

Může majitel zakázat nájemci v bytě kouřit?

Může majitel zakázat nájemci v bytě kouřit?

Rozhodnutí kouřit je svobodnou vůlí každého plnoletého občana. Majitel nájemního bytu nemá právo tuto svobodu svých nájemců jakkoli omezovat. Pronajímatel tedy oficiálně nemůže svým nájemcům kouření v bytě zakázat. Mnoho majitelů bytů tento zákaz přesto uvádí do smlouvy. Takové ustanovení není platné. Smlouva tím na platnosti neztrácí, neplatný je pouze odstavec zakazující kouření. 

Výjimkou jsou podnájemní smlouvy, které nepodléhají občanskému zákoníku. Do podnájemní smlouvy je možné napsat cokoli, na čem se dvě strany domluví. Pokud tedy podepíšete podnájemní smlouvu, která zakazuje kouření, musíte tento zákaz dodržovat. Před podpisem podnájemní smlouvy doporučujeme vždy pečlivě číst veškeré podmínky, které se ve smlouvě uvádí.

Jak předejít tomu, aby v bytě nájemník kouřil?

Pronajímatel, jako majitel majetku, má právo vybrat si kdo a jak bude jeho majetek využívat. Při hledání nájemníka je vhodné do inzerátu uvést, že si nepřejete kouření v bytě nebo že přímo hledáte nájemníky nekuřáky. Znovu se potom na kouření zeptat při prohlídce bytu a zdůraznit, že si kouření uvnitř vaší nemovitosti nepřejete ani v případě, že by se jednalo pouze o návštěvy, výjimečné situace apod. Výběr nájemníka je vždy zcela na majiteli. V žádném případě se tedy nejedná o diskriminaci, pokud majitel během výběru upřednostní nekuřáky.

Může pronajímatel kvůli kouření vypovědět smlouvu?

Pokud majitel bytu vyjádřil své přání o tom, aby se v bytě nekouřilo. Případně tuto skutečnost uvedl i ve smlouvě a později zjistí, že nájemníci v bytě kouří, může tuto situaci nějak řešit?

To, že nájemník zatajil fakt, že kouří nebo začal kouřit v průběhu nájmu, není důvod k výpovědi smlouvy nebo vystěhování. Pokud je smlouva uzavřená na dobu určitou, např. jeden rok, nemusí pronajímatel smlouvu prodloužit.

Jestli jsou v bytě viditelné známky toho, že zde někdo kouřil, může také požadovat nápravu nebo finanční kompenzaci v hodnotě oprav bytu samotného nebo náhrady či výměny vybavení a nábytku.

Jaká jsou práva a povinnosti nájemníků – kuřáků?

Jak už jsme zmínili výše, pokud se nájemník rozhodne v bytě kouřit, má na to právo. V souladu se smlouvou je ale jeho povinnost napravit veškeré škody, které svým užíváním – tedy i kouřením – způsobí. Může se jednat o vymalování, nahrazení nebo vyčištění nábytku a textilií, jako jsou koberce, záclony apod. Jedná se o stejné podmínky, jako při chování domácího mazlíčka v pronajatém bytě. O této problematice si můžete přečíst v článku: Může majitel nájemníkovi zakázat zvíře?

Kouření na balkóně

Kouření na balkóně může být, narozdíl od kouření v bytě, zakázáno. I když je balkón nebo lodžie k dispozici výhradně nájemci, jedná se o společné prostory budovy a vztahují se na ně pravidla stanovené družstvem nebo společenstvím vlastníků jednotek. Už se tedy nejedná o váš soukromý prostor a musíte se řídit dle pravidel bytového domu.

Proč není vhodné kouřit uvnitř bytu?

Ačkoli majitel nemůže kouření uvnitř svého bytu zakázat, je naprosto pochopitelné, proč si většina majitelů kuřáky v bytě nepřeje. Cigaretový kouř znatelně poškozuje zdi i nábytek v bytě. Mimo to často obtěžuje i ostatní obyvatele domu v okolních bytech, ke kterým se kouř dostane také.

Back To Top