skip to Main Content

Stavební pozemek

Definice pozemku podle stavebního zákona znamená konkrétní část zemského povrchu, která je oddělena od okolních částí buď hranicí územní jednotky, katastrálního území, vlastnickou hranicí, hranicí držby, hranicí různých druhů pozemků nebo rozhraním určeného způsobu využití pozemků. Stavební pozemek pak představuje konkrétní pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, které jsou vymezeny a určeny pro umístění stavby na základě územního rozhodnutí, společného povolení, kterým je stavba umístěna a povolena, nebo podle regulačního plánu.

Back To Top