skip to Main Content

Typy úrokových sazeb

Úroková sazba je vždy vyjadřována v procentech. Udává, jaké množství peněz z jistiny je dlužník povinen zaplatit za poskytnutí úvěru. Existuje několik typů úrokových sazeb. 

Základní úroková sazba

Základní úrokové sazby stanovuje Česká národní banka (ČNB) a tím ovlivňuje vývoj úrokových sazeb na trhu a v ekonomice. Od této základní úrokové sazby se odvíjejí úrokové sazby komerční. Výše základní úrokové sazby také ovlivňuje kurz koruny vůči dalším měnám. 

Diskontní úroková sazba

Diskontní sazba je sazba, za kterou si mohou komerční banky ukládat své finanční prostředky u ČNB. Pro zjednodušení by se tyto situace dal přirovnat k tomu, když si člověk posílá své prostředky na vlastní spořící účet, kde má lepší úročení než na běžném bankovním účtu. Takto uloženým penězům se říká depozita a ČNB je úročí diskontní úrokovou sazbou. 

Lombardní úroková sazba

Tato úroková sazba naopak stanovuje, za jaký úrok si mohoi jiné banky půjčit peníze u ČNB. Půjčování komerčních bank od ČNB je vždy oproti zástavě cenných papírů.

Back To Top