skip to Main Content

Cena zahrady za m2

Cena zahrady za m2 nelze jednoduše určit. Vždy je potřeba vzít v potaz všechny faktory, které cenu zahrady ovlivňují. Je to především lokalita a dále využití pozemku. Využití pozemku znamená, jak je konkrétní pozemek vedený v územním plánu. 

UPOZORNĚNÍ – Katastr nemovitostí a územní plán jsou dvě rozdílné dokumentace, které nemusí obsahovat stejné informace. V katastru nemovitostí může být například pozemek zahrady vedený jako ovocný sad. V územním plánu může být ale veden jako stavební pozemek. Možnost na zahradě stavět rapidně zvyšuje její hodnotu, a proto bude taková zahrada dražší.

Ceny se liší v opravdu velkém rozmezí. Například na odlehlých vesnicích může být cena zahrady za m2 stanovena kolem 100 – 500 Kč. Přitom například v Praze na lukrativním místě se může cena za m2 vyšplhat až ke 20.000 Kč.

Back To Top