skip to Main Content

Notářské poplatky dědictví 2023

Za vyřízení dědictví si notář nemůže říci jakoukoliv částku, odměna je pevně stanovená vyhláškou. Zásadním vlivem na cenu je hodnota převáděného majetku notářem.

Příklad

Například za řízení, kde se vypořádává majetek ve výši 500 tisíc korun, dostane notář 6 800,- korun + DPH. V případě dvou milionové hodnoty to bude 16 300,- korun + DPH, u pěti milionů 23 300,- korun + DPH. Maximální odměna činí 38 300,- korun + DPH. Částku hradí dědicové podle poměru toho, jakou část dědictví nabyli. Je jasné, že notář nebude pracovat zadarmo, proto se i ve chvíli, kdy je hodnota převáděného majetku téměř nulová, platí poplatek minimálně 1 000,- korun.

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti. Ta se od 1.1.2021 změnila následovně:

Notářské poplatky dědictví 2023

Jaká je aktuální dědická daň?

Daně se neplatí žádné, dědická daň totiž byla zrušena. Nabyté dědictví je u fyzických osob osvobozeno i od daně z příjmu.

Back To Top