skip to Main Content

Co je to pavlač

Pavlač je architektonický prvek umístěný před nosnou zdí budovy, který slouží jako přístupová cesta k jednotlivým bytům na jednom podlaží. V období konce 19. století a počátku 20. století byly pavlače nejčastěji využívány u bytových domů nižší kategorie. V současné době jsou tyto prvky obvykle spojeny s oblastmi s mírnějším klimatem a nacházejí se zejména u bytových objektů s menším počtem podlaží. Historicky byly pavlače často podpírány kamennými konzolami nebo později ocelovými nosníky.

Back To Top