skip to Main Content

Co je to lodžie

Lodžie, odvozená z italského slova loggia, které znamená sloupová chodba nebo loubí, představuje prostor uvnitř budovy, který je zakrytý stropem a otevřený směrem ven do exteriéru. Je oddělen od vnitřního prostoru pouze sloupy, arkádami, kolonádou nebo zábradlím. Na rozdíl od balkonu, který vyčnívá ven z obvodové zdi, lodžie zůstává v rámci obvodové struktury. V dnešní době je tento koncept malých lodžií běžný v mnoha bytových domech, včetně těch panelových.

Back To Top