skip to Main Content

Je rezervační poplatek vratný?

Je rezervační poplatek vratný?

Rezervační poplatek při nákupu nemovitosti: je vratný?

Základy rezervačního poplatku

Rezervační poplatek představuje obvykle první finanční transakci při rozhodování o koupi nemovitosti. Jeho hlavním účelem je zajistit, že kupující má vážný zájem o nemovitost a zaváže se k dalšímu procesu koupě. Z pohledu prodejce slouží jako určitá forma záruky, že už o tuto konkrétní nemovitost nebude s jinými zájemci jednat.

Vratnost rezervačního poplatku

Klíčovou otázkou pro mnohé zájemce o koupi nemovitosti je, zda je rezervační poplatek vratný. Zde je potřeba říct, že v obecném případě je rezervační poplatek nevratný. To znamená, že pokud kupující ze smlouvy odstoupí, poplatek propadá ve prospěch prodávajícího nebo realitní kanceláře.

Rezervace u realitní kanceláře

Ve chvíli, kdy je rezervace prováděna přímo u realitní kanceláře, může nastat situace, kdy díky ochraně spotřebitele může být poplatek vrácen. To platí zejména, pokud bylo soudem rozhodnuto, že kupující nese menší míru odpovědnosti a je považován za slabší stranu ve smlouvním vztahu.

Rezervace mezi fyzickými osobami

Když dojde k rezervaci mezi kupujícím a prodávajícím – tedy mezi dvěma fyzickými osobami – je situace odlišná. Zde obvykle platí, že pokud kupující odstoupí od koupě, rezervační poplatek propadá ve prospěch prodávajícího.

Co když nedostanu hypotéku?

Pokud je koupě nemovitosti financována přes hypotečního specialistu nebo realitní kancelář a kupující nezíská hypotéční úvěr, někdy je možné se dohodnout na vrácení rezervačního poplatku. Je to však výjimka a je důležité mít tento bod sjednaný ve smlouvě.

Výjimky ze strany prodávajícího

Existují však situace, kdy může být poplatek vrácen i pokud rezervaci provádíte přímo s prodávajícím. Například v případě, že dojde k závažnému životnímu komplikacím u kupujícího, což nemohl předvídat.

Závěr a doporučení

Na závěr je dobré podotknout, že nákup nemovitosti je vážný krok a každý zájemce by měl počínat se svými financemi zodpovědně a uvážlivě. Je důležité pečlivě si přečíst všechny smluvní podmínky a dopředu promyslet rizika spojená s možností ztráty rezervačního poplatku.

Back To Top