skip to Main Content

Makléřská zkouška

Od roku 2020 je realitní živnost živností vázanou. To znamená, že mimo bezúhonnosti musí makléři splňovat také odbornou způsobilost. Ta je definovaná v zákoně č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Každý makléř musí splnit jednu z následujících podmínek:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
  • vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tzn. složení státní zkoušky u autorizované osoby.

Státní makléřská zkouška

Státní makléřská zkouška obsahuje 3 samostatné části – písemnou, praktickou a ústní. Písemná část se skládá z uzavřených teoretických otázek (odpovědi A, B nebo C). Úspěšnost této části musí být minimálně 70 % pro splnění zkoušky. 

Praktická část obsahuje fiktivní obchodní případ, který musí zkušený samostatně zpracovat a poté popsat postup zvolený k realizaci řešení. Tento postup musí také vysvětlit a obhájit před porotou.

Ústní část je prováděna formou osobního pohovoru zkoušeného s komisí. 

Ke složení makléřské zkoušky se může přihlásit kdokoli s ukončeným základním vzděláním. Makléřská zkouška stojí 5.900,- + DPH 21 %.

Back To Top