skip to Main Content

Nahlížení do ČÚZK

ČÚZK je zkratka pro Český úřad zeměměřičský a katastrální. Nahlížení do ČÚZK nebo také nahlížení do katastru nemovitostí můžete provádět pod tímto odkazem. Nahlížení do ČÚZK je zdarma a není k němu potřeba vytvářet žádnou registraci nebo účet. 

Aplikace nahlížení do katastru nemovitostí úmožňuje zjišťovat některé údaje o parcelách, pozemcích, jednotkách (bytových i nebytových prostor) a stavbách. Dále je možné vyčíst také práva stavby evidované v katastru nemovitostí, informace o stavu řízení pro potřeby zapsání vlastnických práv a také pro potřeby potvrzování geometrických plánů. 

Pro nahlížení do ČÚZK budete potřebovat znát katastrální území, ve kterém vámi hledaná nemovitost leží. Pokud neznáte přímo katastrální území, je možné použít také název obce, ve které se nemovitost nachází. Dále budete potřebovat znát číslo parcely.

Back To Top