skip to Main Content

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace jsou určené pro provoz dopravních vozidel a pěších. Patří k nim také potřebná infrastruktura pro zajištění bezpečného užívání. Pozemní komunikace se dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Každý typ má svá specifická pravidla, která musí účastníci dodržovat. Pozemní komunikace jsou nemovitostí, ale nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Místní komunikace obvykle patří obcím, zatímco dálnice a silnice jsou vlastnictvím krajů. Účelové komunikace mohou patřit jednotlivcům nebo právnickým osobám. Vlastníci všech druhů pozemních komunikací jsou povinni spravovat tyto pozemky tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání pro účely přepravy.

Co o pozemních komunikacích říká zákon, si můžete přečíst zde.

Back To Top