skip to Main Content

Znalecký posudek nemovitosti

Znalecký posudek znamená dílo splňující náležitosti posudku, které vypracoval znalec či znalecký ústav. Znalecký posudek stanovuje hodnotu oceňované nemovitosti a slouží jako důkaz při správním nebo soudním řízení. Každý znalecký posudek musí obsahovat znaleckou doložku, která popisuje rozsah oprávnění daného znalce, identifikaci jeho jmenování znalcem a číslo znaleckého posudku nebo znalecké zprávy, pod kterým je posudek veden ve znaleckém deníku. 

Kdy musíte mít znalecký posudek nemovitosti?

Znalecký posudek nemovitosti budete potřebovat v těchto případech:

  • pokud nelze určit směrná hodnota nemovitosti
  • pokud se jedná o insolvenční, exekuční nebo jiné soudní řízení – vypracování posudku v těchto případech zadává osoba nebo subjekt, který soudní řízení vede
Back To Top