skip to Main Content

Předávací protokol k bytu

Předávací protokol k bytu či domu při uzavření nájmu se sepisuje zpravidla při předání klíčů. Tento protokol by měl vždy obsahovat následující body:

  • Jasná identifikace obou smluvních stran (celá jména a trvalé bydliště)
  • Označení nemovitosti, která je předmětem nájmu (celá adresa, číslo bytu a výměra)
  • Prohlášení pronajímatele (majitele nemovitosti), že byt předává do užívání nájemci
  • Prohlášení nájemce, že byt přijímá do užívání
  • Popis nemovitosti a jejího stavu
  • Výčet vybavení bytu nebo domu včetně stavu, v jakém se vybavení nachází
  • Stavy měřidel plynoměru, elektroměru a vodoměru (včetně výrobních čísel těchto měřidel)
  • Počet klíčů, které jsou nájemci předávány od bytu, poštovní schránky a společných prostor

Při popisu stavu bytu a jeho vybavení je dostačující specifikovat míru opotřebenosti, jako např. “nová” nebo “běžně opotřebená” kuchyňská linka. Nábytek nezapomeňte specifikovat včetně množství, např. 2 křesla a 6 kuchyňských židlí. 

Význam předávacího protokolu je hlavně dokazovací jak pro majitele bytu, tak pro nájemce. Pokud máte pečlivě sepsaný předávací protokol při úvodním i závěrečném předání bytu, ideálně včetně fotografií, nemusíte se bát, že by po vás časem druhá strana vymáhala náhrady škod, které jste nezpůsobili. 

Vzor předávacího protokolu si můžete stáhnout zde.

Back To Top