skip to Main Content

Výpověď z nájmu nebytových prostor vzor

Výpověď z nájmu nebytových prostor se bude lišit dle smluvně sjednané doby nájmu – jestli byl nájem uzavřen na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 

Smlouva na dobu neurčitou

Výpověď z nájmu nebytových prostor lze v tomto případě podat se šestiměsíční výpovědní lhůtou a to bez udání důvodu. Při uvedení důvodu je možné tuto výpovědní dobu zkrátit na pouhé 3 měsíce.

Smlouva na dobu určitou

Také smlouvu na dobu určitou je možné vypovědět předčasně s tříměsíční výpovědní lhůtou. Je nutné ale splňovat zákonem stanovené podmínky, tzn., že výpověď musí být odůvodněna.

Výpověď z nájmu nebytových prostor vzor

Níže naleznete vzorový text pro výpověď:

Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 7. března 2015 mám na dobu neurčitou pronajaty nebytové prostory o celkové výměře 120 m2 v přízemí domu č. 6 na adrese K. H. Máchy 604, Hradec Králové., které jsou tvořeny kanceláří, prodejnou a skladem s příslušenstvím.

Nájem uvedených nebytových prostor tímto k dnešnímu dni vypovídám. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvým dnem měsíce následujícího poté, co Vám bude tato výpověď doručena.

Back To Top