skip to Main Content

Průkaz energetické náročnosti budov aneb vše, co byste o PENB měli vědět

Každý z nás se už někdy setkal s výrazem “průkaz energetické náročnosti budov” nebo alespoň jeho zkratkou PENB. Ne všichni už ale víme, co přesně znamená, proč je důležitý, kdy je potřeba a že existují také pokuty, které nám v případě jeho nedoložení hrozí. Níže najdete všechno, co o PENB potřebujete vědět.

Co to PENB je?

Průkaz energetické náročnosti budovy nebo také PENB je dokument, který obsahuje informace o provozních nákladech budovy. Jeho součástí jsou informace o energetické náročnosti staveních konstrukcí a také posouzení instalovaných technických systémů. Zjednodušeně nám tedy PENB poskytuje informaci o tom, jakou má daná nemovitost energetickou spotřebu. To je důležitá informace jak pro kupující, tak pro nájemce. PENB vypadá například takto.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

K čemu PENB slouží?

PENB slouží k porovnání jednotlivých budov mezi sebou. Existuje 7 tříd pojmenovaných od A (mimořádné úsporná) po G (mimořádně nehospodárná). Na základě zařazení do některé ze tříd potom můžeme jednotlivé objekty porovnávat. Rozřazení do tříd se provádí na základě výpočtu, který zohledňuje typ, účel, tvar a velikost, tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce, účinnost instalovaných technických systémů, druh paliva, který je v budově využíván a další vstupní údaje.

Kdy je PENB potřeba? 

Průkaz energetické náročnosti budovy budete ze zákona potřebovat v těchto případech:

  • Rekonstrukce – PENB je nutné mít zpracován jen v případech, kdy se jedná o větší zásah nebo změnu do již dokončené budovy. Větší změnou se rozumí změny na víc než 25 % celkové plochy budovy. Pokud jde o rozšíření plochy o více než 2,5 krát, je už budova posuzována jako novostavba.
  • Novostavba – při stavbě nové budovy je PENB nutný bez výjimek. Pokud jde o objekt s větší plochou než 350 metrů čtverečních, musí stanovisko vydat státní energetická inspekce (SEI).
  • Prodej a pronájem – při prodeji či pronájmu domu nebo jeho ucelené části (například bytu), musí dojít k předání průkazu nejpozději při podpisu kupní či nájemní smlouvy
  • Využívání budovy orgánem veřejné správy – od 1.7.2015 platí povinnost doložit energetický průkaz také pro orgány veřejné správy

Kdo PENB zpracovává a kolik stojí

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovat energetický specialista, který je držitelem oprávnění pro zpracování průkazu. Energetický specialista může být fyzická i právnická osoba. Na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu je veřejně přístupný seznam, ve kterém jsou všichni energetičtí specialisté evidování.

Cena vypracování PENB se liší v závislosti na velikosti budovy. Pokud jde o rodinný domek, pohybují se ceny většinou okolo 3 – 4 tisíc korun. Pokud se ale jedná o větší objekty, ceny se pohybují kolem 8 tisíc a více.

Pokuta při nedoložení PENB

Kontrolu dokládání energetických průkazů má na starosti Státní energetická inspekce a Ministerstvo průmyslu a obchodu. V případě nedoložení vám hrozí vysoké pokuty. Pro fyzické osoby je to až 100 tisíc korun, pro osoby právnické dvojnásobek, tedy 200 tisíc korun.

Back To Top