skip to Main Content

Užitná plocha

Co se rozumí užitnou plochou stanovuje Nařízení Evropské komise č. 1503/2006. Užitná plocha se vztahuje na metry čtvereční plochy vnitřních prostor budov, pro které bylo uděleno povolení. Tato plocha je určena měřením uvnitř vnějších stěn budovy. Nezahrnuje se do ní:

  • Konstrukční plochy, jako jsou podpěry, sloupy, komíny, šachty atd.
  • Funkční plochy určené pro pomocné účely, například pro umístění klimatizace, topení atd.
  • Prostor pro průchod, jako jsou výtahy, eskalátory, schodišťové šachty atd.

Naopak do celkové užitné plochy jsou zahrnuty prostory, které slouží jako ložnice, obývací pokoje, kuchyně, sklepy a společné prostory.

Aby byla definice užitné plochy lépe pochopitelná, je dobré vzít v úvahu následující body:

  • Termín užitná plocha by měl být používán převážně v kontextu obytných budov, rodinných domů apod.
  • Užitná plocha je součtem metrů čtverečních místností měřených uvnitř vnějších stěn budovy, a to bez zahrnutí balkonů, teras, chodeb, sklepů, koláren atd.
  • Celková užitná plocha je stejné číslo jako užitná plocha, ale zahrnuje také plochy sklepů, chodeb, koláren atd. Rozdíl spočívá ve slově “celková”.
  • Pokud je termín užitná plocha použit v souvislosti s bytem, má se jednat o součet místností měřených uvnitř vnějších stěn bytu, bez zahrnutí balkonů, teras, sklepů apod.

Více o definicích jednotlivých ploch najdete ve článku Definice ploch | Podlahová, obytná, užitná a užitková.

Back To Top