skip to Main Content

Co je to plomba na listu vlastnictví

Když je podán návrh na vklad nebo zápis do katastru nemovitostí, příslušný katastrální úřad přiřadí číselný identifikátor této žádosti. Na příslušném listu vlastnictví je poté označena tzv. “plomba”, která je značena písmenem “P”. Tato plomba indikuje, že s danou nemovitostí probíhá nějaká událost nebo proces, jako je například vyřizování žádosti. V rámci jedné nemovitosti může být v určitém okamžiku několik různých žádostí. Plomba na výpise automaticky zmizí poté, co je příslušné řízení ukončeno. Originální výpis z katastru nemovitostí s označenou “plombou” a uvedením příslušného čísla jednacího bývá často jednou z podmínek pro uvolnění finančních prostředků z advokátního úschovního účtu nebo pro výplatu peněz bankou.

Back To Top