skip to Main Content

Výpis z katastru nemovitostí a jak se v něm vyznat

Výpis z katastru nemovitostí je jedním ze základních zdrojů, pokud se snažíte zjistit informace o bytu, domu či pozemku v osobním vlastnictví. Je to ideální dokument, pokud chcete ověřit, zda vám prodávající poskytuje pravdivé informace o nemovitosti, kterou se chystáte koupit. V našem článku vám pomůžete pochopit, jak se v tomto dokumentu zorientovat a kde jej získat.

Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z katastru nemovitostí

Kde výpis z katastru získat?

Výpis z katastru nemovitostí je možné získat několika způsoby. Tím prvním je návštěva katastrálního úřadu, kde vám výpis za 100 Kč vystaví. Druhou možností je požádání o vystavení na jakékoli pobočce Czechpoint. Tam si účtují 100 Kč za první stranu výpisu, za každou další potom 50 Kč. 

Pokud nechcete nikam chodit, je možné získat výpis také online a to na stránkách dálkového přístupu do katastrálního úřadu. O dálkový přístup můžete na stránkách požádat. Běžně je tento systém využíván především realitními kancelářemi a makléři, je ale zdarma přístupný na zkoušku všem. 

Pokud Vám stačí získání základních informací o nemovitosti, ty najdete také ve veřejném náhledu do katastru nemovitostí. Tam není potřeba na nic čekat, vytvářet registraci ani platit. 

Jaké informace budete k získání výpisu potřebovat?

Katastr nemovitostí v sobě nese informace o veškerých nemovitostech na území České republiky. Proto, když budete chtít vyhledat konkrétní dům, budete potřebovat znát:

 • katastrální území, ve kterém se dům nachází
 • popisné číslo domu nebo parcelní číslo pozemku

Jak se ve výpisu zorientovat

Výpis z katastru nemovitostí má zákonem stanovenou podobu. Obsahuje veškeré aktuální informace o dané nemovitosti. Nejdůležitější informací, kterou byste před nákupem nemovitosti měli zkontrolovat, je skutečnost, zda je prodávající skutečným vlastníkem nemovitosti. 

Hlavička dokumentu

V hlavičce výpisu najdeme tyto údaje:

 • datum, kdy byly veškeré údaje ve výpisu získány
 • území, ve kterém se nemovitost nachází
 • kód pro jasnou specifikaci, o kterou obec nebo územní celek se jedná
 • číslo Listu vlastnictví

Oddíl A: Informace o vlastníkovi nemovitosti

V oddílu A jsou obsaženy iniciály vlastníka nemovitosti:

 • jméno vlastníka
 • adresa
 • rodné číslo
 • v případě právnické osoby je uvedeno IČ
 • v případě více vlastníků je u každého z nich zlomkem uveden podíl

Oddíl B: Informace o nemovitosti

Oddíl B obsahuje všechny informace o nemovitosti:

 • číslo parcely
 • výměra
 • druh pozemku
 • způsob využití pozemku
 • stavby nacházející se na daných parcelách
 • může být uveden také způsob ochrany (např. když parcela patří do zemědělského půdního fondu)
 • v případě bytové jednotky je uvedeno její číslo a umístění v rámci domu (zjistíme zde také, jestli k bytové jednotce náleží některé části společných prostor domu či nikoli)

Oddíl B1: Jiná práva vztahující se k nemovitostem

V oddílu B1 jsou uvedena další práva vztahující se k nemovitosti, jako například věcné břemeno jízdy, které může být součástí parcel, které slouží jako cesta.

Oddíl C: Informace o omezení vlastnických práv

Oddíl C je klíčovou částí listu vlastnictví. Dozvíme se z ní, zda se k nemovitosti vážou exekuce, zástavní práva nebo věcná břemena. Všechny tyto informace mají zásadní vliv na cenu nemovitosti. Mimo cenu tato práva ovlivňují také vaše možnosti budoucího nakládání s nemovitostí. Věnujte tomuto oddílu proto dostatečnou pozornost. 

Oddíl D a E: Jiné zápisy a nabývací tituly

Některé výpisy z katastru nemovitostí mohou obsahovat také oddíly D a E, které mají podobu poznámek. Tyto poznámky obsahují seznam smluv, na jejižch základě nabyli současní majitelé vlastnické právo. Může to být kupní nebo darovací smlouva nebo také rozhodnutí o dědictví apod. 

Oddíl F: Bonitovaná půdně ekologická jednotka

V oddílu F se dočteme o BPEJ. To je číslo vyjadřující kvalitu půdy dané parcely. V rámci jedné parcely je možné mít i více jednotek kvality. Pokud tomu tak je, jsou jednotlivé části vyjádřeny výměrou. 

Závěr

Před nákupem nemovitosti byste si vždy měli ověřit, zda to, co vám tvrdí prodávající, sedí s údaji v katastru. Pokud máte problém se ve výpisu zorientovat, pomůže vám zkušený realitní makléř. Pro další tipy, na co si dát pozor před koupí nemovitosti si přečtěte náš článek.

Back To Top