skip to Main Content

Hypotéka a vlastní zdroje: Kolik peněz budete potřebovat?

Hypotéka a vlastní zdroje jsou velkým tématem všech, kteří se chystají ke koupi nemovitosti. Dříve bylo běžné půjčit si celou částku, kterou jste pro pořízení nebo výstavbu nemovitosti potřebovali. Dnes už je potřeba alespoň nějaká spoluúčast ve formě vlastních financí. V tomto článku se podíváme, jak na sebe hypotéka a vlastní zdroje navazují, kolik peněz vám banka půjčí a kolik naopak musíte mít nachystáno ze svého.

Hypotéka a vlastní zdroje
Hypotéka a vlastní zdroje

Jakou část peněz na nemovitost vám banka půjčí?

To, jaké procento z hodnoty pořizované nemovitosti vám banka půjčí, stanovuje ČNB. Může to být maximálně 80 %, pokud je vám více než 36 let. Pokud patříte pod tuto věkovou hranici, půjčí vám banka až 90 % hodnoty nemovitosti. V praxi je to ale tak, že má každá banka svá pravidla a podmínky, za kterých vám hypotéku dá. Zároveň také pokud máte našetřeno více, než je zmiňovaných 10 nebo 20 %, může vám banka nabídnout lepší podmínky hypotečního úvěru. 

Hypotéka a vlastní zdroje – co všechno banka počítá do vlastních zdrojů?

Stavba domu na vlastním pozemku

Pokud máte v plánu postavit si vlastní dům, bude banka považovat pozemek, na kterém chcete stavět, za váš vlastní finanční příspěvek. Tedy za něco, co máte vlastnictví (pokud je zmiňovaný pozemek váš). Tento pozemek dáte bance jako zástavu a tím nahradíte požadovaných 10 % vlastních finančních prostředků, které jsou potřebné k získání hypotečního úvěru. Nově zhotovovaná stavba není samostatně zastavena, protože je automaticky považována za součást pozemku. Zástavou je stále stejný majetek, který zahrnuje pozemek i stavbu. Úvěr je postupně uvolňován bankou v souladu s omezením stanoveným hodnotou zástavy nemovitosti. Během procesu stavby bude odhadce banky průběžně sledovat stav výstavby a aktualizovat hodnotu nemovitosti.

Stavba domu bez vlastního pozemku

Pokud nedisponujete vlastním stavebním pozemkem, můžete také jeho  nákup financovat pomocí hypotečního úvěru. Zde existují dvě možnosti: můžete si vzít hypotéku specificky na pozemek a poté další na samotnou výstavbu, nebo můžete požádat banku o jeden celkový úvěr. Poskytovatel hypotéky opět požaduje minimálně 10 % z budoucí ceny stavby. V ideálním případě můžete využít vlastní nebo rodinné úspory, které mohou pocházet z peněz na spořícím účtu nebo například z prostředků získaných prodejem cenných papírů.

Zástava jinou nemovitostí

V případě, že nemáte vlastní finanční prostředky, máte možnost nabídnout bance k zástavě jiný nemovitý majetek v osobním vlastnictví. Často lidé k zástavě použijí nemovitost někoho dalšího v rodině, například rodičů nebo prarodičů. Celkový Loan-to-Value (LTV) se poté vypočítává z hodnoty nemovitosti, kterou kupujete, a hodnoty nemovitosti použité k zajištění. Pokud máte nedostatek vlastních finančních prostředků, lze je nahradit také akceptovatelným souběhem úvěrů, například úvěrem ze stavebního spoření, pokud ho poskytovatel hypotéky uzná.

Závěr

Ze všeho výše uvedeného plyne, že ať jste se rozhodli pro koupi bytu před nebo po rekonstrukci, koupi či výstavbu domu s pozemkem nebo bez, vždy budete ve vlastních prostředcích potřebovat minimálně 10 % celkové hodnoty nové nemovitosti. Hypotéka a vlastní zdroje jsou častým důvodem rozporů v rodinách, proto než byste se rozhodli zastavit nemovitost někoho blízkého, dobře si tento krok promyslete. Další tipy najdete v našem článku Na co si dát pozor před koupí nemovitosti.

Back To Top