skip to Main Content

Cena odhadu nemovitostí

Pokud se ptáte na náklady spojené s odhadem hodnoty nemovitostí, odpověď není jednoduchá ani jednotná. Celý proces závisí na účelu, pro který odhad nemovitosti potřebujete. Rozhodujícím faktorem také bude, kdo bude zodpovědný za provedení odhadu ceny nemovitosti.

Nejvyšší náklady na odhad ceny nemovitosti jsou spojeny s odborníkem, který disponuje statutem soudního znalce. Tento znalec je jediným oprávněným poskytovatelem znaleckého posudku. Jeho služby jsou zejména vhodné při situacích jako je rozdělování majetku po rozvodu či při exekuci. Soudní znalec účtuje za odhad ceny bytové jednotky přibližně 3 tisíce korun a za rodinný dům zhruba 5 tisíc korun. U komplexnějších objektů, jako jsou bytové domy nebo rozsáhlé firemní budovy, mohou náklady na znalecký posudek dosáhnout až 10 tisíc korun.

Pokud potřebujete zjistit tržní cenu nemovitosti, můžete si objednat odhad u odhadce, často pracujícího jako realitní makléř. Tyto odhady jsou vhodné při dědických řízeních nebo při stanovování správné ceny před prodejem nemovitosti. Pro odhad před prodejem můžete také využít bezplatných online kalkulaček. Nicméně, v případě dědických řízení se doporučuje vyhnout se těmto nástrojům, neboť přesnost takového odhadu je klíčová. Náklady na odhad činí kolem 2 000 Kč u bytové jednotky a 2 500 Kč u rodinného domu. V případě, že následně prodáte nemovitost se mnou, zajišťuji odhad ceny zdarma.

Podrobnější článek o této problematice jsme pro vás připravili pod názvem Cena odhadu nemovitosti.

Back To Top