skip to Main Content

Společné jmění manželů (SJM)

SJM, neboli Společné jmění manželů, představuje veškerý majetek, který si manželé vytvořili během svého manželství. To znamená, že ani jeden z partnerů nemůže individuálně získávat nemovitosti, pokud má ve svém občanském průkazu uvedený stav ženatý nebo vdaná. To platí také pro družstevní byty. V situaci, kdy probíhá rozvodové řízení, bude družstvo vyžadovat oficiální dokument od soudu, potvrzující probíhající rozvod, nebo tzv. vypořádání společného jmění, což je notářský zápis o rozdělení majetku.

V praxi to znamená, že ve chvíli, kdy jsou manželé v probíhajícím rozvodovém řízení, je očekáváno potvrzení od soudu, nebo notářský záznam o rozdělení společného jmění. Tato opatření mají zajistit, že majetek, který byl během manželství společně vytvořen, bude spravedlivě a legálně rozdělen mezi oba manžele, a to i v případě, že se jedná o nemovitosti či družstevní byty.

Back To Top