skip to Main Content

Můžu mít trvalý pobyt v podnájmu?

Každý občan České republiky musí mít někde vedeno trvalé bydliště. Nemusí to být sice adresa, kde skutečně žijete, měla by to ale být adresa, kde jste schopni vybírat schránku a kam se snadno dostanete pro potřeby například voleb. V následujících řádcích si vysvětlíme, jestli je možné mít trvalý pobyt v podnájmu a co pro to musíte udělat.

Trvalý pobyt v podnájmu
Trvalý pobyt v podnájmu

Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem?

Jako první si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi pojmy nájem a podnájem. Na první pohled by se totiž mohlo zdát, že jde o to samé. Že tomu tak není si můžete ověřit například v občanském zákoníku. Podrobněji popsané rozdíly mezi nájmem, podnájmem a pronájmem najdete také v našem článku Pronájem vs. podnájem: jaký je mezi nimi rozdíl?

Nájem

Nájem znamená přímý vztah mezi majitelem nemovitosti a jejím nájemcem, tedy tím, kdo danou nemovitost využívá. Podmínky takovéhoto vztahu jsou jasně dány občanským zákoníkem.

Podnájem

Narozdíl od nájmu, podnájem není přímým vztahem. Je to vztah mezi nájemcem (tím, kdo nemovitost využívá, ale není majitelem) a podnájemcem (novým nájemcem – využivatelem nemovitosti). Posloupnost vztahu je tedy: majitel – nájemce – podnájemce. Podmínky takovéhoto vztahu občanský zákoník neupravuje.  

Je možné mít trvalý pobyt v nájmu?

Pokud jste v nájmu, neboli máte podepsanou smlouvu o využívání nemovitosti přímo s jejím majitelem, můžete si trvalý pobyt na tuto adresu vyřídit i bez souhlasu majitele. Majitel nemovitosti vám to jako nájemci nemůže zakázat.

Je možné mít trvalý pobyt v podnájmu?

Pokud bydlíte v nemovitosti na základě podnájemní smlouvy, budete k vyřízení trvalého bydliště potřebovat písemný souhlas majitele. Nejčastější situace, kdy se jedná o podnájem, jsou družstevní byty a podnájemní společnosti. 

Co je potřeba k nahlášení změny trvalého bydliště?

K nahlášení změny vašeho trvalého pobytu budete potřebovat váš současný obččanský průkaz, případně jiný doklad, který vám byl vydán jako náhrada občanského průkazu. Dále je potřeba s sebou vzít doklad o užívání nemovitosti. Tím může být výpis z katastru nemovitostí, jste-li majitelem nemovitosti. Pokud jste nájemníkem, vezměte s sebou nájemní smlouvu. Pokud jste podnájemníkem, nechte si od majitele nemovitosti předem podepsat souhlas, že si můžete trvalý pobyt na adresu jeho nemovitosti změnit.

Back To Top