skip to Main Content

Provize realitního makléře – co zahrnuje a jaká je její výše

Provize realitního makléře nebo realitní kanceláře zahrnuje spoustu dílčích výdajů spojených s prodejem či pronájmem nemovitosti. Provize v plné výši se tedy nerovná odměně makléře, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Z této částky je během procesu hrazena spousta nákladů, které makléř hradí ještě předtím, než se nemovitost prodá nebo pronajme. V tomto článku si vysvětlíme, co všechno provize obsahuje, jaká je její běžná výše a také kdy a kým je placena.

Co obsahuje provize realitního makléře při prodeji nemovitosti

Prodej nemovitosti je komplexní proces, kterého se účastní nemalé množství profesionálů z různých odvětví. Jen s kvalitní propagaxí a efektivní inzercí je možné nemovitost prodat za nejvyšší možnou cenu. Tyto věci ale něco stojí. Pojďme se podívat konkrétně na položky, za které makléři ještě před prodejem vynakládají peníze získané provizí. 

Jednotlivé kroky při prodeji nemovitosti

  • zajištění veškeré dokumentace k bytu či domu, výpis z katastru nemovitostí apod.
  • zpracování odhadu ceny nemovitosti
  • technická zpráva nemovitosti
  • příprava propagačních materiálů
  • inzerce a propagace nemovitosti 
  • osobní prohlídky a komunikace se zájemci
  • tvorba smluv, převod nemovitosti a energií

Příprava propagačních materiálů

Jednou z nejnákladnějších položek z výše uvedeného seznamu jsou náklady spojené s tvorbou propagačních materiálů. Jako první je vždy potřeba udělat home staging. Jeho cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejvíce potenciálních kupců. Při home stagingu jsou odstraněny všechny negativní elementy a naopak zdůrazněny všechny přednosti interiéru i exteriéru. Jde především o sladění barev, postavení nábytku, osvětlení a malých dekorací. 

Po home stagingu následuje profesionální nafocení. U většiny nemovitostí se dnes dělá také videoprohlídka nebo virtuální prohlídka. Pro všechny tyto výstupy využije makléř služeb profesionálů svého oboru, kteří jsou schopni nemovitost ukázat v tom nejlepším světle. Jejich služby jsou ale mnohdy vyšším nákladem.

Inzerce a propagace nemovitosti

Náklady na inzerci neboli na reklamu jsou také jednou z nákladnějších položek. Pokud se jedná o větší byt či dům, je pro výhodný prodej potřeba zapojit více prodejních kanálů najednou. Správně zvládnutá reklama dnes zahrnuje také propagaci na sociálních sítích. U luxusních nemovitostí není od věci ani vytvoření bannerů navádějících na vlastní webovou stránku nabízené nemovitosti. 

Jak má být provize realitního makléře vysoká?

Každý makléř nebo realitní kancelář si výši provize stanovuje sám. Někteří stanovují výši provize procentem z hodnoty nemovitosti, jiní fixní částkou. Nicméně existuje nějaké přiměřené rozmezí, do kterého by se výše provize měla vejít. U nemovitostí s hodnotou do 4 milionů korun bývá výše provize 4 – 5 % bez DPH. U nemovitostí dražších než 4 miliony korun bývá provize o něco nižší, zhruba 3 – 4 % bez DPH.

Pokud jde o pronájem, bývá zpravidla provize ve výši jednoho měsíčního nájmu. 

Kdo a kdy provizi realitnímu makléři platí?

Při prodeji nemovitosti platí provizi prodávající, jelikož je objednatelem služby. Vybírá si realitního makléře, který pracuje pro něj. Naopak při pronájmu nemovitosti platí provizi nájemce a pronajímatel nemovitosti s realitní kanceláří pouze podepíše smlouvu. 

A kdy má realitní makléř na provizi nárok? Správně, dle zákona, by to mělo být až po úspěšném uzavření obchodu. Tedy ve chvíli, kdy jsou peníze na účtu prodávajícího. Mnoho makléřů má ale na toto svůj postup. Zajímejte se proto před podpisem smlouvy o zprostředkování o tento časový údaj.

Pokud se nemůžete rozhodnout, jestli nemovitost chcete prodat sami nebo zkusit spolupráci s realitním makléřem, pomůže vám při rozhodování náš článek Výhody a nevýhody prodeje s realitkou.

Back To Top