skip to Main Content

Jak zjistit majitele bytu

Pokud potřebujete vědět, jak zjistit majitele bytu či domu, ať už toho, ve kterém žijete nebo jakéhokoli jiného, pokud znáte celou adresu nemovitosti, máte vyhráno. Pro zjištění majitele můžete využít možnosti nahlížení do ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální), neboli nahlížení do katastru nemovitostí. Můžete tak udělat pod tímto odkazem. K nahlédnutí do katastru nemovitostí není třeba se jakkoli registrovat a služba je zdarma. 

Budete potřebovat znát katastrální území, na kterém byt nebo dům, které vás zajímají, leží. Pokud neznáte číslo katastrálního území, postačí vám název obce. Dále budete potřebovat znát číslo parcely a případně také číslo bytu. 

Druhou možností, jak zjistit majitele bytu, je využít iKatastr.cz. Na této stránce stačí zadar kompletní adresu hledané nemovitosti. Je uživatelsky intuitivnější a přehlednější než nahlížení do katastru. 

Back To Top