skip to Main Content

Osvobození od daně z prodeje nemovitosti

Pokud jste v uplynulém roce prodali byt či dům, jste povinni tento příjem uvést do vašeho daňového přiznání a tudíž jej také zdanit. Existuje ale několik výjimek, díky kterému budete osvobození od daně z prodeje nemovitosti. V následujícím článku si tyto výjimky vysvětíme.

Osvobození od daně z prodeje nemovitosti
Osvobození od daně z prodeje nemovitosti

Kdy se vás týká osvobození od daně z prodeje nemovitosti

Existuje několik výjimek stanovených v § 4 Zákona o dani z příjmu, díky kterým se platbě daně z příjmu z prodeje nemovitosti vyhnete.

1. Délka vlastnictví prodané nemovitosti

Placení daně z prodeje nemovitosti se vás netýká, pokud jste vlastnili nemovitost po dobu 5 nebo 10 let, a to v závislosti na datu jejího nabytí:

a) Pokud jste nemovitost zakoupili po 1. lednu 2021, osvobozujete se od daně až po 10 letech vlastnictví.

b) V případě, že jste nemovitost vlastnili před 1. lednem 2021, jste osvobozeni po 5 letech vlastnictví.

2. Časový test bydliště

Pokud vlastníte prodávaný dům nebo byt déle než 2 roky a bydlíte v něm bezprostředně před prodejem, daň z prodeje platit nebudete. Nemusíte mít v nemovitost trvalé bydliště, ale musí to prokazatelně být místo vašeho skutečného pobytu.

Finanční úřad může vyžadovat důkazy o bydlišti, například dopisy na tuto adresu nebo účty za energie s odběrným místem pro danou nemovitost. Uznávají se také dvě různá bydliště, pokud splňují zákonné podmínky.

Pokud jste nemovitost pronajímali 1 rok před prodejem, tato výjimka neplatí a dan budete muset zaplatit.

3. Prodej nemovitosti nabyté z dědictví

Při prodeji nemovitosti nabyté během dědického řízení se také používá pravidlo délky vlastnictví. Pokud se jedná o přímý příbuzenský vztah (manžel/manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče), délka držení nemovitosti se sčítá. Pokud jste například zdědili nemovitost po pratetě, která ji vlastnila po dobu 18 let. Sami jste pak nemovitost 1 rok pronajímali a poté se rozhodli ji prodat. Celková délka vlastnictví by byla 19 let a daň z prodeje nemovitosti se vás týkat nebude.

4. Časový test u družstevního bytu

Pro prodej družstevního bytu platí stejná podmínka pěti let vlastnictví. Pokud uplynulo více než 5 let od nabytí členských práv družstva a převedení na dalšího vlastníka, nemusíte platit daň z prodeje.

Pozor: Na internetu často najdete nesprávné informace ohledně časového testu u družstevního bytu; pod odkazem najdete rozhodnutí nejvyššího soudu: (NSS ze dne 15.04.2011 – 2 Afs 20/2011 – 77).

5. Obstarání bytové potřeby

Poslední výjimkou je použití finančních prostředků z prodeje k nákupu jiné nemovitosti nebo k rekonstrukci stávajícího bydlení. Musíte však bydlet v prodávané nemovitosti před prodejem a veškeré získané prostředky utratit do jednoho roku od prodeje.

Kde osvobození od daně z prodeje nemovitosti nahlásit

V případě, že spadáte do nějaké z výjimek zmíněných výše, pouhé splnění podmínky pro výjimku nestačí. Vždy je nezbytné informovat Finanční úřad. Pokud toto oznámení nepodáte, nebudete moci osvobození od daně uplatnit.

Závěr

Daň z prodeje nemovitosti rozhodně neberte na lehkou váhu, protože se jedná o finanční příjem, který lze snadno prokázat. Každý, kdo se snaží obejít tuto povinnost, nakonec bude postaven před soud. Toto pravidlo platí i v případě, že jste osvobozeni od daně – neoznámíte-li to finančnímu úřadu, čelíte pokutě ve výši 0,1 % z prodejní ceny nemovitosti. Bez odezvy se tato pokuta může zvýšit až na 15 % z celkové hodnoty nemovitosti.

Back To Top