skip to Main Content

Rezervační smlouva na nemovitost: Na co si dát pozor?

Rezervační smlouva na nemovitost je po výběru nemovitosti ke koupi prvním oficiálním krokem k jejímu nabytí. Pokud vás tento krok brzy čeká, přečtěte si, na co si dát pozor, aby všechno proběhlo hladce.

Rezervační smlouva na nemovitost
Rezervační smlouva na nemovitost

Nenechte se do ničeho tlačit

Pokud se ocitnete v situaci, kdy vás majitel domu nebo bytu či realitní makléř tlačí do rychlého složení zálohy na nemovitost, kterou jste si vybrali, je důležité zachovat chladnou hlavu a nepodlehnout tlaku. Koupě nemovitosti je závažné rozhodnutí, které by mělo být provedeno s pečlivým zvážením všech okolností a možných rizik. Nechte si čas na důkladné prostudování rezervační smlouvy a provedení potřebných kontrol.

Několikrát si pročtěte rezervační smlouvu, abyste si byli jisti, že chápete všechny její podmínky a důsledky. Zkontrolujte si údaje o vlastníkovi nemovitosti a samotné nemovitosti samostatně a pečlivě. Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně smlouvy nebo pravosti nemovitosti, neváhejte vyhledat právníka nebo advokáta, který vám může poskytnout nezávislý a odborný názor.

Kontrola údajů smluvních stran a nemovitosti

Při kontrole rezervační smlouvy si dejte pozor na identifikaci všech zúčastněných stran, včetně jejich úplných jmen, adres a identifikačních čísel. Je důležité, aby informace uvedené ve smlouvě byly co nejpřesnější a odpovídaly skutečnosti.

Pokud se jedná o prodej s účastí realitní kanceláře, mějte na paměti, že rezervační smlouva může být trojstranná. Ujistěte se, že ve smlouvě je odkaz na platnou smlouvu mezi realitní kanceláří a prodávajícím, aby byla zajištěna právní jistota a ochrana vašich zájmů.

Identifikace smluvních stran

Údaje u jednotlivých smluvních stran by měly být tyto:

 • jméno a příjmení tak, jak jsou uvedeny v OP
 • adresa trvalého pobytu
 • IČO (pokud jde o právnickou osobu)
 • rodné číslo (pokud jde o fyzickou osobu)

Identifikace nemovitosti

Nemovitost by měla být ve smlouvě specifikována těmito údaji:

 • výměrou pozemku
 • číslem parcely
 • popisem stavby (úmístění, velikost)
 • č. bytové jednotky
 • katastrálním územím, číslem LV
 • detailní technický stav – vady a poruchy, jako například špatné těsnění oken nebo vlhkost ve sklepě
 • vybavení nemovitosti

Informace o nemovitosti by měly být co nejúplnější a nejpřesnější, aby bylo minimalizováno riziko budoucích problémů nebo sporů.

Rezervační záloha

Dbejte na to, aby byla ve smlouvě specifikována výše rezervační zálohy a způsob jejího uhrazení. Nepodceňujte ani pasáž o podmínkách odstoupení od rezervační smlouvy a vrácení zálohy. Je důležité mít jasnou představu o tom, za jakých okolností je možné od smlouvy odstoupit a jaké jsou právní důsledky takového kroku.

Pokud jde o rezervační zálohu, mějte na paměti, že se obvykle jedná o procentuální částku z celkové kupní ceny nemovitosti. Důkladně si prostudujte smlouvu a zkontrolujte podmínky týkající se rezervačního poplatku, včetně možností jeho vrácení v případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy.

Závěr

Nikdy se neváhejte zeptat na vysvětlení nejasností nebo dodatečné informace, pokud je budete potřebovat. Je důležité, abyste si byli zcela jisti předtím, než složíte jakoukoliv finanční zálohu, a rezervační smlouva na nemovitost by měla poskytnout dostatek jistoty a ochrany vašich práv a zájmů.

Back To Top